Wydawca treści Wydawca treści

Użytek

Część gruntów nieleśnych podmokłych jak młaki i bagna, objętych jest ochroną jako użytki ekologiczne. Ochronie podlegają systemy hydrologiczne (tzw., mała retencja) ale też zbiorowiska roślinne i zwierzęta z nimi związane. Na obszarze Nadleśnictwa położone są cztery użytki ekologiczne: Bagno w Jeziorze", „Jeziorko", „Bagienko w Pietrzakach" oraz „Brzoza". 

Ryc.1. Użytek ekologiczny „Jeziorko".

 

Rys.2. Użytek ekologiczny „Bagno w Jeziorze".