Powrót

Nadleśnictwo Herby

Nadleśnictwo Herby

Nadleśnictwo Herby składa się z trzech obrębów: Herby, Panki i Kochanowice.

 

Nadleśnictwo Herby powstało w 1921 r. Do roku 1945 lasy położone w zasięgu obecnego Nadleśnictwa Herby obejmowały 3 nadleśnictwa: Herby, Panki i Lubliniec. W roku 1972 na podstawie zarządzenia Naczelnego Dyrektora LP zostają rozwiązane nadleśnictwa Herby, Panki i Lubliniec i zostaje utworzone Nadleśnictwo Herby z obrębami: Panki, Herby i Lubliniec (w 1986 zmieniono nazwę tego obrębu na Kochanowice).
Nadleśnictwo Herby składa się z trzech obrębów: Herby, Panki i Kochanowice o łącznej powierzchni 17 697,97 ha. W całości położone jest w województwie śląskim w gminach: Blachownia, Ciasna, Herby, Konopiska, Kochanowice, Koszęcin, Panki, Poczesna, Przystajń i Wręczyca Wielka.

 

Położenie Nadleśnictwa Herby w podziale administracji państwowej.


Podział przyrodniczo-leśny zalicza Nadleśnictwo do VI Krainy Małopolskiej, Dzielnicy 6 - Wyżyny Woźnicko - Wieluńskiej. Lasy Nadleśnictwa Herby w całości położone są w II strefie uszkodzeń przemysłowych.
Nadleśnictwo Herby graniczy z nadleśnictwami: Złoty Potok, Kłobuck, Olesno, Lubliniec i Koszęcin, należącymi również do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.


Położenie Nadleśnictwa Herby w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.  


Nadleśnictwo Herby leży w dorzeczu rzeki Odry, w zdecydowanej większości w dorzeczu Warty. Tylko południowa część obrębu Kochanowice, przez którą przepływa rzeka Lublinianka leży w dorzeczu Małej Panwi. Rzeka Warta płynie od wschodniej strony Nadleśnictwa. Jej lewobrzeżne większe dopływy na obszarze Nadleśnictwa to rzeki Liswarta z Pankówką i Stradomka z Konopką.


Położenie hydrologiczne Nadleśnictwa Herby.

 


Nadleśnictwo położone jest w zachodniej części ekoklimatycznej strefy środkowopolskiej, makroregionie Wyżyny Małopolskiej o przejściowym klimacie pomiędzy klimatem środkowoeuropejskim i subkontynentalnym. Na terenie Nadleśnictwa dominują utwory pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego co ma zasadniczy wpływ na żyzność siedlisk i udział poszczególnych siedliskowych typów lasu.

 

Na szeroką skalę prowadzona jest przebudowa drzewostanów niezgodnych z siedliskiem co powoduje spadek udziału drzewostanów z przewagą sosny i świerka, a wzrost udziału modrzewia i gatunków liściastych.