Powrót

Rezerwaty

Rezerwaty

Na terenie Nadleśnictwa położone są 2 rezerwaty przyrody.

Na terenie Nadleśnictwa położone są 2 rezerwaty przyrody: „Cisy w Łebkach" oraz „Cisy nad Liswartą". W rezerwatach głównym przedmiotem ochrony jest naturalne stanowisko cisa pospolitego Taxus baccata. W tej części Polski w niedalekiejodległości znajdują się rezerwaty:„Cisy koło Sierakowa" na terenie Nadleśnictwa Lubliniec oraz „Cisy w Hucie Starej" na terenie Nadleśnictwa Siewierz.

 

1.      „Cisy w Łebkach" - głównym przedmiotem ochrony jest cis pospolity.Podczas ostatniej inwentaryzacji w 1996 roku naliczono 8 egzemplarzy cisa 6-8 m wysokości, na ogół krzaczastych, wielopędowych, pojedynczo zamierających. Niezależnie od stanu dorosłych osobników, na szczególną uwagę zasługuje fakt odnawiania się cisa w sposób naturalny. W rezerwacie wyróżniono 3 gatunki roślin objętych ochroną całkowitą: wawrzynek wilczełyko, widłak wroniec i liczydło górskie oraz częściową ochroną: porzeczka czarna i kruszyna pospolita.

 

 

2.      „Cisy nad Liswartą" – głównym przedmiotem ochrony jest cis pospolity. Podczas ostatniej inwentaryzacji w 1996 roku naliczono 578 drzewiastych okazów cisa, w wieku 40-110 lat, wysokości 5-20 m. Cisy są dobrej żywotności i odnawiają się z samosiewu. Naliczono wtedy 110 sztuk siewek cisa. W rezerwacie stwierdzono ponadto gatunki objęte ochroną całkowitą: wawrzynek wilczełyko, ciemiężyca zielona, storczyki męski i szerokolistny, liczydło górskie, rosiczka oraz kilka gatunków objętych ochroną częściową między innymi kruszynę i porzeczkę.