Powrót

Lasy Nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa

Cały obszar Nadleśnictwa Herby należy do zlewni Odry.

Cały obszar Nadleśnictwa Herby należy do zlewni Odry. Główną rzeką płynącą przez nadleśnictwo jest Liswarta. Dominują tu utwory pochodzenia lodowcowego wodnolodowcowego, co ma zasadniczy wpływ na żyzność siedlisk leśnych, a przez to również na udział poszczególnych gatunków drzew budujących tutejsze lasy. Większość terenów będących w granicach nadleśnictwa weszła w skład utworzonego w 1998 r. Parku krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą"