Użytkowanie lasu Użytkowanie lasu

Pozyskanie drewna
 

 

 

Pozyskanie drewna odbywa się poprzez różne rodzaje cięć.

Najogólniej można je podzielić na cięcia rębne – prowadzone w drzewostanach dojrzałych do wyrebu; cięcia przedrębne – których celem jest pielęgnacja rosnących drzewostanów; cięcia przygodne – wynikające z nieprzewidzianych sytuacji.

Użytkowanie rębne oparto o aktualne potrzeby hodowlane drzewostanów, kierując się ich wiekiem, jakością i położeniem w szeregu ostępowym. Opracowany wykaz cięć określa maksymalną wielkość użytkowania rębnego z uwzględnieniem ładu czasowego i przestrzennego, a przydział drzewostanów do użytkowania przewidziano w następujacej kolejności:
Drzewostany do przebudowy (w miejscach, gdzie skład gatunkowy jest niedostosowany do siedliska)
Drzewostany przeszłorębne (drzewostany o malejącym przyroście, w dalszej perspektywie ulegające rozpadowi)
Drzewostany rębne (dojrzałe do wyrębu)
W uzasadnionych przypadkach drzewostany bliskorębne.
Cięcia przedrębne – pielegnacyjne powinny mieć charakter selekcji pozytywnej. Wykonując je należy mieć na uwadze wybór odpowiedniej liczby drzew najlepszych i popieranie ich rozwoju przy jednoczesnym popieraniu biogrup drzew, mających wzmocnić naturalną różnorodność gatunkową drzewostanów.
Cięcia przygodne w ostatnich latach są wykonywane głównie ze względu na wichury
 
Ogólny wyliczony rozmiar cięć użytkowania głównego wraz z 5-cio procentowym spodziewanym przyrostem, w Nadleśnictwie Herby wynosi 698 460 m3 grubizny netto. Z czego 459 383 m3 przypada na cięcia użytkowania rębnego, zaś na cięcia użytkowania przedrębnego 239 077 m3. Roczne pozyskanie drewna w Nadleśnictwie wynosi około 70 tys. m3 grubizny.