Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

Na gruntach Nadleśnictwa rosną drzewa uznane jako pomniki przyrody. Wśród nich najczęściej występują dęby szypułkowe. Największą osobliwością jest stanowisko pomnikowe różanecznika katawbijskiego, posadzonego prawdopodobnie na początku XX wieku, przy okazji zakładania parku w m. Kochcice.

Ryc (N-ctwo). Stanowisko pomnikowe różanecznika katawbijskiego:

 

Ryc. Lipa – pomnik przyrody-Leśnictwo Trzepizury: