Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Część obszaru Nadleśnictwa Herby położona jest w granicach Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą".

Część obszaru Nadleśnictwa Herby położona jest w granicach Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą", w którym obok rozległych kompleksów monokultur sosnowych znajdują się również fragmenty cennych fitocenoz leśnych: borów bagiennych, łęgów, olsów, świetlistych dąbrów, kwaśnych buczyn i grądów niskich.
Na terenie Nadleśnictwa znajdują się dwa rezerwaty przyrody: "Cisy w Łebkach" i "Cisy nad Liswartą" w których głównym przedmiotem ochrony jest cis pospolity. Nadleśnictwo posiada także 23 pomniki przyrody, w tym 22 drzewa pomnikowe i 1 stanowisko różanecznika katawbijskiego    w oddz. 106i w obrębie Kochanowice.
 Z innych form ochrony przyrody, w Nadleśnictwie Herby znajdują się cztery użytki ekologiczne: "Bagno w Jeziorze" w leśnictwie Jezioro, "Jeziorko" w leśnictwie Hutki, "Bagienko w Pietrzakach" w leśnictwie Trzepizury oraz "Brzoza" w leśnictwie Lubockie, w których przedmiotem ochrony są torfowiska z płatami roślinności torfowiskowej i bagiennej.