O łowiectwie ...
 

 

Nadleśnictwo położone jest w zasięgu dwóch rejonów hodowlanych (jednostek nadrzędnych w stosunku do obwodów łowieckich): C II – "Częstochowski" i C-III "Puszczy Lublinieckiej". Teren Nadleśnictwa podzielony jest na 16 obwodów łowieckich (jednostek terytorialnych), które dzierżawi 10 kół łowieckich (jednostek organizacyjnych). Nadzór nad gospodarką łowiecką prowadzi Nadleśnictwo w szczególności poprzez zatwierdzanie rocznych planów łowieckich dla dziesięciu kół.
Stan zwierzyny na 10.03.2009 r. oraz liczbę urządzeń łowieckich zbudowanych i konserwowanych przez myśliwych przedstawia poniższa tabela.

 

 

Gatunek Ilość sztuk
Jelenie
543
Sarny
1331
Dziki
432
Lisy
374
Jenoty
153
Borsuki
75
Kuny
149
Norki amerykańskie
26
Tchórze
95
Piżmaki
46
Zające
375
Bażanty
471
Kuropatwy
429
Urządzenia łowieckie
Paśniki
91
Lizawki
483
Ambony
210