Wydawca treści Wydawca treści

Mapa interaktywna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:

Mapa interaktywna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:

http://mapa.katowice.lasy.gov.pl/

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na terenie nadleśnictw RDLP w Katowicach:

http://www.katowice.lasy.gov.pl/lasy#.VMtOJtKG_3R

 

Na stronie internetowej RDLP w Katowicach zamieszczona została w zakładce „Ochrona przyrody" podzakładka „Monitoring ptaków strefowych", zawierająca tabelę podsumowującą działania monitoringowe prowadzone w 2014 roku.

Link: MONITORING PTAKÓW STREFOWYCH 2014