Projekty rozwojowe LP

  1. Leśne Gospodarstwa Węglowe

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik projektu: Wiesław Krzewina(DGLP).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.
Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe”.

Nadleśnictwo Herby to jedno z 26 Nadleśnictw w kraju uczestniczących w realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych o charakterze pilotażowym pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe". Podstawę prawną projektu stanowi zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 r. Jednym z głównych celów tego projektu jest wykazanie roli obszarów leśnych w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych i pochłanianiu atmosferycznego CO2 w środowisku.

Aby określić efektywność działań dodatkowych w Leśnych Gospodarstwach Węglowych (LGW), a więc ilość dodatkowo zmagazynowanego węgla, potrzebna jest informacja o obecnym stanie ekosystemów leśnych w gospodarstwach i zawartej w nich ilości węgla organicznego. W tym celu na powierzchniach przyszłych LGW oraz w ich sąsiedztwie prowadzona jest obecnie inwentaryzacja realizowana w postaci prac badawczych o szerokim zakresie.

W ramach inwentaryzacji, na pewnej części LGW i powierzchni referencyjnych – tak zwanych powierzchniach wzorcowych, wyłożono pułapki Barbera. Pułapki te to nieduże pojemniki umieszczone w wierzchniej warstwie gleby, zawierające środek konserwujący, osłonięte daszkiem przed deszczem. Do pułapek tych łapane są leśne owady, w tym również chrząszcze z rodziny biegaczowatych. Na podstawie odłowionych osobników z tej rodziny obliczyć można wskaźnik średniej biomasy osobniczej (SBO) biegaczowatych.

  1. Termomodernizacja w Lasach Państwowych

Kierownik projektu: Sylwia Studzińska (CKPŚ).
Uczestnicy: rdLP, nadleśnictwa, zakłady regionalne.

Nadleśnictwo Herby zostało zakwalifikowane do projektu Termomodernizacji. Celem tego projektu: Poprawa standardu użytkowania i efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie PGL LP. Promowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w PGL LP. Podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników i ich poziomu wiedzy. Przeciwdziałanie zmianom klimatu ze względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 do atmosfery.

W ramach projektu w Jednostce zainstalowana zostanie pompa ciepła do ogrzewania budynku oraz ogniwa fotowoltaiczne do pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: Projekty rozwojowe LP