Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Herby
PGL LP Nadleśnictwo Herby
+48 34 35 74 049, +48 34 357 40 09
+48 34 35 74 085

UWAGA! Adres: herby@katowice.lasy.gov.pl jest adresem wyłacznie do korespondencji elektronicznej (email), nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Dokumenty kierowane na ten adres, zgodnie z art. 63 § 1 zd. 2 K.p.a. będą pozostawione bez rozpoznania.

Adres:
ul. Lubliniecka 6
42-284 Herby

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Nadleśnictwo Herby

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest - /pgl_lp_0206

Nadleśniczy
mgr inż. Robert Gorzelak
+48 34 35 74 049 wew. *121
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Ryszard Kocieliński
+48 34 35 74 049 wew. *311
Główny Księgowy
mgr inż. Amadeusz Szynka
+48 34 35 74 049 wew. *611
Sekretarz
mgr inż. Krzysztof Daniel
+48 34 35 74 049 wew. *671
Specjalista ds. Pracowniczych
mgr Ewelina Walkiewicz
+48 34 35 74 049 wew. *131

Dział Zastępcy Nadleśniczego

mgr inż. Aleksandra Szafran
Specjalista SL ds. Stanu posiadania, Geomatyki i Gospodarki rolno-łąkowej
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *334, tel. kom. +48 881 723 447
mgr inż. Robert Mika
Starszy Specjalista SL ds. Hodowli lasu
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *333, tel. kom. +48 600 207 316
mgr inż. Marek Kostempski
Specjalista SL ds. Marketingu i sprzedaży
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *331, tel. kom. +48 600 207 311
Marcin Gibaszek
Specjalista ds. Lasów niepaństwowych
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *335, tel. kom. +48 607 350 766
mgr inż. Radosław Szafran
Specjalista Służby Leśnej ds. Urządzania lasu, Ochrony przeciwpożarowej, Gospodarki Łowieckiej. Administrator SILP.
Tel.: Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *571, tel. kom. 880 529 820
mgr inż. Barbara Urbanik-Słabosz
Specjalista Służby Leśnej ds. Użytkowania lasu, Ochrony lasu i Ochrony przyrody
Tel.: Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *332, tel. kom. 723 689 962

Inżynierowie Nadzoru

mgr inż. Mirosław Brawer
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *212, tel. kom. +48 602 463 411
dr inż. Paweł Domagała
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *211, tel. kom. +48 600 798 934

Dział Głównego Księgowego

Elżbieta Kołodziejska
Starsza Księgowa
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *612
mgr Agnieszka Pastuszka
Księgowa
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *613
inż. Iwona Kasperska
Księgowa
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *614
Justyna Bednarek
Kasjer
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *600
Aneta Miś
Księgowa
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *612

Dział Sekretarza

Krzysztof Dyszy
Starszy Referent ds. administracyjnych
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *673
mgr inż. Beata Kołaczyk-Pompka
Starszy referent
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *100
mgr inż. Szymon Ankowski
Starszy Referent
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *672

Posterunek Straży Leśnej

Adam Garbala
Komendant Straży Leśnej
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *222, tel. kom. +48 602 155 289