Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Herby
PGL LP Nadleśnictwo Herby
+48 34 35 74 049, +48 34 357 40 09
+48 34 35 74 085

Adres:
ul. Lubliniecka 6
42-284 Herby

Nadleśniczy
mgr inż. Robert Gorzelak
+48 34 35 74 049 wew. *121
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Ryszard Kocieliński
+48 34 35 74 049 wew. *311
Główny Księgowy
mgr inż. Amadeusz Szynka
+48 34 35 74 049 wew. *611
Sekretarz
mgr inż. Krzysztof Daniel
+48 34 35 74 049 wew. *671
Specjalista ds. Pracowniczych
mgr Ewelina Walkiewicz
+48 34 35 74 049 wew. *131

Dział Zastępcy Nadleśniczego

mgr inż. Zdzisław Rytter
Starszy Specjalista SL ds. Zagospodarowania lasu
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *334, tel. kom. +48 606 356 190
mgr inż. Robert Mika
Specjalista SL ds. Hodowli lasu
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *333, tel. kom. +48 600 207 316
mgr inż. Marek Kostempski
Specjalista SL ds. Marketingu i sprzedaży
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *331, tel. kom. +48 600 207 311
Marcin Gibaszek
Specjalista ds. Lasów niepaństwowych
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *335, tel. kom. +48 607 350 766
mgr inż. Barbara Urbanik
Specjalista SL ds. Użytkowania lasu, ochrony lasu i ochrony przyrody
Tel.: Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *332
mgr inż. Radosław Szafran
Instruktor techniczny ds. Informatyki, geomatyki i funduszy pomocowych w dziale Gospodarki Leśnej
Tel.: Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *571

Inżynierowie Nadzoru

mgr inż. Mirosław Brawer
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *212, tel. kom. +48 602 463 411
dr inż. Paweł Domagała
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *211, tel. kom. +48 600 798 934

Dział Głównego Księgowego

Elżbieta Kołodziejska
Starsza Księgowa
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *612
mgr Agnieszka Pastuszka
Księgowa
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *613
inż. Iwona Kasperska
Księgowa
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *614
Justyna Bednarek
Kasjer
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *600

Dział Sekretarza

Zygmunt Fajer
Specjalista ds. BHP i Magazynu
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *672
mgr inż. Beata Kołaczyk-Pompka
Starszy referent
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *100

Posterunek Straży Leśnej

inż. Krzysztof Szyc
Komendant Straży Leśnej
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *221, tel. kom. +48 600 207 310
Adam Garbala
Strażnik leśny
Tel.: +48 34 35 74 049 wew. *222, tel. kom. +48 602 155 289