Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

O łowiectwie ...
 

 

Nadleśnictwo położone jest w zasięgu rejonu hodowlanego (jednostki nadrzędnej w stosunku do obwodów łowieckich): C III – "Górna Liswarta", którego Nadleśniczy Nadleśnictwa Herby jest koordynatorem. Teren Nadleśnictwa podzielony jest na 12 obwodów łowieckich (jednostek terytorialnych), które dzierżawi 8 kół łowieckich (jednostek organizacyjnych). Nadzór nad gospodarką łowiecką prowadzi Nadleśnictwo w szczególności poprzez zatwierdzanie rocznych planów łowieckich dla kół.
Stan zwierzyny na 10.03.2023 r. przedstawia poniższa tabela.

 

Lp REJON HODOWLANY  CIII RAZEM
 Obwód łowiecki 15 29 35 36 45 46 47 48 57 59
Koło łowieckie Sokół w Lublińcu Węglarz Miechowice Uroczysko w Herbach Knieja w Nownach Cietrzew w Konopiskach Lis w Herbach Ryś Bielsko-Biała Trop Lubliniec Cietrzew w Konopiskach Sokół w Lublińcu
ZWIERZYNA GRUBA
1 Łoś RAZEM x 4 5 5 x x x x x x 14
a) byki x 2 1 2 x x x x x x 5
b) klępy x 1 2 2 x x x x x x 5
c) łoszaki x 1 2 1 x x x x x x 4
2 Jeleń szlachetny RAZEM x 49 54 71 13 99 100 71 62 48 567
a) byki  x 15 20 29 4 39 20 20 15 25 187
b) łanie x 20 17 30 6 48 47 34 30 15 247
c) cielęta x 14 17 12 3 12 33 17 17 8 133
3 Daniel RAZEM x x x x x x x x x x 0
a) byki  x x x x x x x x x x 0
b) łanie x x x x x x x x x x 0
c) cielęta x x x x x x x x x x 0
4 Sarna RAZEM 140 240 190 86 100 137 130 150 110 205 1488
a) kozły  48 104 95 41 35 59 45 62 40 79 608
b) kozy 58 101 75 30 45 65 52 60 45 88 619
c) koźlęta 34 35 20 15 20 13 33 28 25 38 261
5 Dzik RAZEM 1 13 21 13 10 8 7 4 12 3 92
ZWIERZYNA DROBNA
6 Lis 42 57 15 100 40 110 38 36 30 40 508
7 Borsuk 10 5 10 14 6 18 22 8 10 12 115
8 Szakal złocisty x x x 2 x x x x x x 2
9 Kuna leśna 4 11 10 21 3 19 14 15 10 10 117
10 Kuna domowa 4 5 10 19 4 11 29 15 5 15 117
11 Norka amerykańska x 4 5 2 x x x 6 x x 17
12 Tchórz zwyczajny 4 6 10 20 x 10 29 10 x x 89
13 Zając szarak 105 65 5 15 20 38 32 50 10 70 410
14 Dziki królik x x x x x x x x x x x
15 Jarząbek x x x x x x x x x x x
16 Bażant 130 61 50 50 100 54 2 46 45 45 583
17 Kuropatwa 30 58 x 20 10 17 x x 10 10 155