Historia Nadleśnictwa Historia Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Herby w obecnym kształcie powstało w 1972 r. W całości położone jest w województwie śląskim i utworzone zostało na terenach prastarej Puszczy Śląskiej zwaną od niepamiętnych czasów Przesieką. Lasy tutejsze przechodziły różne koleje historyczne. Część z nich stanowiła własność, na skutek zagarnięcia w okresie zaborów, rodziny panującej Romanowych. Natomiast lasy okolic Panek były przez pewien czas dobrami nadanymi Klasztorowi Ojców Paulinów w Częstochowie, by następnie zostać odebrane przez króla pruskiego Fryderyka II. Ostatnim właścicielem tych gruntów by l car Rosji Aleksander III. W 1921 r. na mocy Traktatu Ryskiego przeszły one na własność Skarbu Państwa. Te zawiłe losy tutejszych lasów wywierały oczywiście wpływ na sposób ich zagospodarowania.

 

15 sierpnia 2008 roku Nadleśnictwo Herby dotknięte zostało klęską Huraganu, który spowodował zniszczenie dużej powierzchni lasu.

W styczniu 2010 r. Nadleśnictwo Herby dotknęła kolejna klęska - okiść.